2018 LDT Liberal Düşünce Kongresi açılış Konuşması – Tanel Demirel

4 Temmuz 2019

Yazar: Prof. Dr. Tanel Demirel | Çankaya Üniversitesi

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 94, Bahar, 2019, ss. 151 – 154.

PDF Oku