100. Sayı Münasebetiyle Liberal Düşünce Dergisi Hakkında Bir Değerlendirme – Tanel Demirel

25 Ocak 2021

Yazar: Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi, LDT Yönetim Kurulu Başkanı | tanel@cankaya.edu.tr

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 197-199.

PDF Oku